BUD專項基金連商標設計和註冊有得資助埋?

近日成為城中熱話的小米Logo由日本原研哉親自操刀,歷時三年完稿,該設計費用更將近240萬港幣,惹來不少網友批評。

不過作為商家嘅您哋,亦一定有曾為公司的商標品牌Logo設計絞盡腦汁,費盡心機。💁🏻‍♀️大家又知唔知其實小編成日提嘅BUD專項基金都可以資助香港、內地及自貿協定經濟體的商標註冊和外觀設計。每間企業在整個BUD專項基金計劃下,最高累計資助金額為💰港幣六十萬元。

講開又講,大家千奇唔好睇少Logo設計,過往就已經有不少企業因為Logo設計而引起公關災難。睇起來簡單的設計都係經設計師的努力和背後團隊多番溝通探討,所以都係要respect嫁。🙇🏼‍♀️

如果您都想為自己公司的商標設計和註冊,不妨向我們 Star Fund 查詢有關BUD專項基金。